Terms of Use & Privacy Policy

 

Handelsbetingelser

 

 

Vær venligst særligt opmærksom på

 

 • Husk at medbringe din billet på e-mail i restauranten (du behøver ikke at printe billetten).

 • Du har bordet fra det angivne spisetidspunkt med mindre andet er angivet.

 • Billetten kan kun bruges på den dag den er bestilit til
 • Ved køb af bord kan du ikke få pengene retur, men det er tilladt at videregive billetten.

 
Generelt

Når du handler på Rasoi.dk, så handler du med Rasoi KBH ApS (CVR: 33263023). På Rasoi.dk kan du købe billetter til Rasoi Early dine. Billetten er ikke personlig og kan derfor overdrages til tredjemand. Der gælder de samme vilkår uanset om billetten er udstedt til kunden eller overdrages til tredjemand.

Du skal være mindst 18 år for at købe billetter på rasoidk. Ved køb af en billet på rasoi.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Ved køb af en billet på rasoi.dk accepterer du herefter nærværende betingelser.

 

Henvendelse til Rasoi på internettet og køb på internettet betragtes som køberens personlige henvendelse på Rasois forretningssted i Danmark.

Du kan ikke kombinere Rasoi Early dine billetten med andre rabatordninger.

Aftaler på websitet indgås på dansk og i henhold til dansk ret.

 
Bestilling
 • Billetten købes online via www.rasoi.dk

 • Når du bestiller billetter, anmoder Rasoi om oplysninger, (f.eks. navn, e-mail, og betalingskortoplysninger) til aftalens indgåelse.

 • Når købet er gennemført vil et referencenummer blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse,som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af referencenummeret sker umiddelbart efter bestilling, når og hvis købet bliver registreret.

 • Salget af billetten kommer ikke i stand, hvis betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen)

 • I løbet af ordreprocessen kan du når som helst rette i din bestilling.

 • Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på den kvittering, der bliver sendt til din e-mail adresse.

 

Betaling

Betalinger foretages med betalingskort med det samme, ved køb på rasoi.dk (f.eks. Visa og Mastercard). Der kan tillægges gebyrer afhængig af hvilket betalingskort du anvender, og gebyret vil fremgå klart og tydeligt, efter hvilket betalingskort du vælger at anvende.

 
Indløsning af billetter

Billetten kan kun indløses hos den samarbejdsrestaurant billetten er købt til.

Alle billetter er forsynet med et unikt referencenummer. Kopiering af, eller manipulering med, billetterne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Early Bird sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdsrestaurant og/eller til myndighederne samt udelukke brugeren fra Early Bird. Derudover kan der fremsættes krav mod brugeren for at få godtgørelse af skaden, og det evt. værditab, som det har måtte medføre.

Gyldighedsperioden for din billet er angivet på beviset, og fremgår ligeledes under ordreprocessen. Da billetten vedrører en vare, som kun udbydes af rasoi i et bestemt afgrænset tidsinterval, er billettens gyldighed automatisk begrænset hertil.

Gyldighedsperioden for din billet er, selve købsdagen og fra det på billetten angivne starttidspunkt og sluttidspunkt. Hvis du derfor kommer senere end det angivne starttidspunkt, har du stadig kun bordet til sluttidspunkt.

 

Hvis billetten ikke indløses rettidigt, altså senest 30 minutter efter det angivne spisetidspunkt fortabes retten til de pågældende varer eller tjenester. Du har i så fald heller ikke krav på nogen anden form for erstatning eller kompensation. Billetten kan ikke indløses til penge.

 

Fortrydelsesret

 

Du kan ikke få pengene retur for din billet, men det er tilladt at videregive det til tredjemand.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af vore billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning fra rasoi. Rasoi tilbagebetaler kun til det bankkontonummer, der refererer til det kreditkort, som er anvendt til betaling via rasoi.dk.

Når rasoi har modtaget din bestilling af billetten, er det ikke muligt at annullere eller ændre i billettens indhold, f.eks. tidspunkt, dato, menu eller andre øvrige væsentlige ændringer. Bortset fra tilfælde, hvor du har ret til at annullere bestillingen.

Der henvises til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

 
Ansvarsbegrænsning og forbehold

Rasoi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl. Som kunde hos Rasoi er du selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte Rasoi.dk, dette gælder f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Early Bird kan ikke drages til ansvar for følger hos dig, der måtte opstå ved brug af rasoi.dk, såsom tab af data eller skader på dit computersystem.

Ved køberens accept af disse vilkår kan Rasoi ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt, for noget tab som køberen eller modtageren af billetten, måtte lide som følge af anvendelsen af Rasoi 

Såfremt Rasoi trods ovenstående måtte kunne gøres ansvarlig, er ansvaret altid maksimeret til den betaling, du har erlagt for den billet, som er årsagen til eventuel skade.

 
Ved fejl eller problemer

 

Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på info@rasoi.dk 

 
Ændring af betingelser

Rasoi kan til en enhver tid ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid være at finde på rasoi.dk

 
Lovvalg og tvister

Køb, der blive indgået via rasoi.dk, som knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.

Når du bruger rasoi.dk er du indforstået med, at enhver tvist mellem dig og Rasoi, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved Københavns byret.

 

 

Personoplysninger & sikkerhed

Alle oplysninger behandles efter gældende lov om persondata. rasoi.dk må benytte de oplysninger kunden selv angiver ved køb, ved brug af rasoi.dk-tjenesten. Dette indbefatter, at når du gennemført et køb, accepterer du samtidig at rasoi sender dig nyhedsmails. Disse kan altid aflmeldes.

Behandling af oplysninger sker for at forbedre ydelsen på hjemmesiden og til dette kan kundedata blive anvendt, nærmere bestemt eventuelle statistikker om købsadfærd, tekniske formål, opfølgning eller markedsundersøgelser.

Ved brug og køb af produkter leveret af rasoi.dk accepterer kunden at dette kan finde sted og at der evt. kan rettes henvendelse mod kunden i form af de oplysninger, der er blevet gjort tilgængelige ved køb. Kunden vil til enhver tid være berettiget til at kræve dette ikke finder sted ved en evt. henvendelse.

 
 
Virksomhedsinformation

Restaurant Rasoi Aps

Ørestad Boulevard 55

2300 København S

Denmark  

CVR: 33263023

E-mail: info@rasoi.dk

Tlf : 69149445 

Restaurant Rasoi 

sikkerlogo-2.png
Ørestad Boulevard 55, 2300 København S 
 • Facebook Grunge
 • Tumblr Basic Black
 • Google+ Grunge
 • Twitter Grunge
 • Instagram Grunge

           2013-2021 Rasoi No animals were harmed in the making

©Copyright